đại tu

Cập nhập tin tức đại tu

Xem tháo tung máy bay do thám Mỹ chỉ trong 2 phút

Quá trình đại tu phức tạp đòi hỏi các kỹ thuật viên phải dỡ bỏ tất cả các bộ phận và lột sơn toàn bộ máy bay để phân tích từng phần rồi tiến hành sửa chữa.

Cầu Long Biên vào đợt đại tu lớn nhất thế kỷ

Với kinh phí lên tới 300 tỷ đồng, trong năm 2015, đơn vị thi công sẽ sửa chữa, thay thế nhiều bộ phận nhằm gia cố công trình lịch sử đã vắt qua 3 thế kỷ.