Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu. 

Cùng dự lễ viếng còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại diện đại biểu các đảng bộ cơ quan, đơn vị.

Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

{keywords}
Đoàn đại biểu đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
{keywords}
 

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ (đường Bắc Sơn).

Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ”.

{keywords}
Đoàn đại biểu đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Ngày mai (28/9), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI diễn ra phiên khai mạc chính thức, với sự tham gia của 450 đại biểu đại diện cho hơn 26 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ Quân đội.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới, kiểm điểm công tác lãnh đạo của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020,

Các đại biểu cũng sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Với phương châm: "Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương" đại hội sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 27-30/9, chiều nay đại hội sẽ tiến hành phiên họp trù bị, .

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng sẽ dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội.

Thành Nam - Ảnh: BQP

13 Bí thư, Chủ tịch tỉnh được điều động về Trung ương trong năm 2020

13 Bí thư, Chủ tịch tỉnh được điều động về Trung ương trong năm 2020

Từ đầu năm đến nay, nhiều lãnh đạo các tỉnh đã được điều động, luân chuyển và bổ nhiệm về Trung ương.