Vừa qua từ ngày 25/11 đến 27/11, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công ty TNHH Sài Gòn thực hành tổ chức đợt Diễn tập phòng thủ tấn công mạng, dành cho đối tượng là các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh. Thông tin buổi diễn tập được đăng tải trên daklak.gov.vn.

{keywords}
Từ ngày 25/11 đến 27/11, Sở TT&TT tỉnh Đắk Lắk tổ chức đợt Diễn tập phòng thủ tấn công mạng, dành cho đối tượng là các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh. Nguồn ảnh: daklak.gov.vn.

Tham gia đợt diễn tập, các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Lắk được trang bị những nội dung quan trọng như: tổng quan về an toàn thông tin; các giải pháp phòng chống tấn công mạng; tổng quan về giám sát an toàn thông tin; hệ thống phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập IDS/IPS; giới thiệu về Suricata; các phương thức tấn công và xâm nhập phổ biến.

Đặc biệt, ban tổ chức sẽ đưa ra các kịch bản chính như: kịch bản về tấn công và ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin trên dịch vụ web; kịch bản tấn công thiết bị di động và đưa ra các biện pháp phòng chống; kịch bản tấn công máy tính cá nhân và đưa ra biện pháp phòng chống; hay kịch bản tấn công từ chối dịch vụ và cách ứng phó sự cố...

Đợt diễn tập nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng phối hợp ứng cứu sự cố mạng, sự cố an toàn thông tin cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Lắk; từ đó kịp thời ứng phó, giải quyết vấn đề thông qua các tình huống giả định có thể xảy ra trong thực tế khi khai thác, sử dụng máy tính và các hệ thống thông tin.

Đây là lần thứ 2 trong tháng 11 này, Sở TT&TT tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn diễn tập phòng thủ tấn công mạng dành cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh. Lần trước diễn ra vào ngày 4/11/2020.

H.A.H

Các tổ chức tài chính, ngân hàng sắp diễn tập thực chiến phòng thủ không gian mạng

Các tổ chức tài chính, ngân hàng sắp diễn tập thực chiến phòng thủ không gian mạng

Diễn ra ngày 16/12, cuộc diễn tập thực chiến phòng thủ không gian mạng dành cho các tổ chức tài chính, ngân hàng sẽ dựa trên tình huống thực tế được các chuyên gia Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) lên kịch bản.