đàn harp

Cập nhập tin tức đàn harp

Từ một vị trí vô cùng khiêm tốn trong dàn nhạc, trải qua quá trình tập luyện kiên trì và vất vả, Thùy Dương dần khẳng định được năng lực của mình.