- Cho rằng mình không vay khoản tiền 220 triệu đồng, chữ ký trên giấy nợ là chữ ký giả mà vẫn bị kê biên tài sản đem bán đấu giá, bà Loan làm đơn kêu cứu. Sau khi tòa xử phúc thẩm chị đã làm đơn khiếu nại gửi đến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị xem xét hủy 2 bản án theo trình tự giám đốc thẩm.

Kêu cứu vì bỗng dưng nợ 220 triệu đồng

Bà Huỳnh Thị Loan (1974 ở thôn Yên Khánh, xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk) gửi đơn đến Báo VietNamNet kêu cứu và yêu cầu hủy Quyết định kê biên và biên bản kê biên tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự (CCTHADS) huyện Krông Năng.

Theo đơn trình bày của bà Loan, chị không nợ ông Nguyễn Mậu Chí 220 triệu đồng, khoản nợ này là nợ khống, chữ ký trong giấy nợ không phải của bà.

{keywords}
Đơn khiếu nại bà Loan gửi đến Báo VietNamNet.

Theo bản án sơ thẩm số 36/2012/DSST ngày 13/9/2012 của Tòa án nhân dân huyện Krông Năng và bản án dân sự phúc thẩm số 23/2013/DSPT ngày 25/1/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk thì bà Loan có nghĩa vụ trả cho ông Nguyễn Mậu Chí số tiền 220 triệu đồng.

Kê biên không tương xứng nghĩa vụ người thi hành án

Sau phiên xử phúc thẩm, bà Loan đã gửi đơn đề nghị hủy 2 bản án nói trên theo trình tự giám đốc thẩm. Trong thời gian chờ đợi kết quả giải quyết của chánh án và Viện Kiểm sát nhân dân thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng đã ra quyết định cưỡng chế kê biên số 19/QĐ-CCTHA ngày 13/6/2013, kê biên thửa đất số 03,04 tờ bản đồ số 38 diện tích 13.000m2 và tài sản trên đất, lô đất nằm sát thửa 03,04 diện tích 1.500m2 và tài sản trên đất. Đồng thời Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng ký hợp đồng bán đấu giá với Công ty CP dịch vụ bán đấu giá tài sản Trung Nam để bán đấu giá tài sản nói trên.

Ngày 5/6/2014, Viện Kiểm sát huyện Krông Năng đã ban hành quyết định số 251/KN-VKS, kháng nghị vi phạm trong tổ chức thi hành án của CCTHADS huyện Krông Năng. Theo đó quyết định: kháng nghị, yêu cầu Chi cục trưởng CCTHADS huyện Krông Năng với các nội dung sau: Hủy toàn bộ quyết định kê biên tài sản số 19/QĐ-CCTHADS ngày 13/6/2013 và biên bản kê biên ngày 27/6/2013 của CCTHADS huyện Krông Năng; thực hiện lại việc THA đối với bà Huỳnh Thị Loan đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật; tổ chức kiểm điểm làm rõ động cơ, mục đích, nguyên nhân vi phạm.

Tuy nhiên, từ đó đến nay đã hơn 2 năm mà Chi cục trưởng CCTHADS huyện Krông Năng vẫn không thực hiện theo quyết định của Viện Kiểm sát. Quyết định kê biên và biên bản kê biên nói trên vẫn được giữ nguyên. Nghiêm trọng hơn, toàn bộ tài sản của tôi đã được bán và giao cho người mua tài sản trúng đấu giá, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi theo quy định pháp luật.

Vậy tôi viết đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết giúp tôi: Yêu cầu Chi Cục trưởng CCTHADS huyện Krông Năng hủy toàn bộ quyết định kê biên tài sản số 19QĐ-CCTHADS ngày 13/6/2013 và biên bản kê biên ngày 27/6/2013 của CCTHADS huyện Krông Năng. Hủy hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên với người mua trúng tài sản đấu giá, tạm giao lại tài sản cho tôi quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật.

Thu hồi một phần quyết định kê biên

Khi chúng tôi liên hệ với Chi cục THADS huyện Krông Năng được trả lời như sau: Bản án sơ thẩm số 36/2012/DSST ngày 13/9/2012 của TAND huyện Krông Năng và bản án dân sự phúc thẩm số 23/2013/DSPT ngày 25/1/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk thì bà Huỳnh Thị Loan có nghĩa vụ trả cho ông Nguyễn Mậu Chí số tiền là 220 triệu đồng.

Ngày 28/6/2013 Tòa án nhân dân tối cao đã có văn bản trả lời số 1258/TANDTC-DS về việc trả lời đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm của bà Huỳnh Thị Loan được biết, Tòa án nhân dân tối cao xét thấy không có cơ sở chấp nhận yêu cầu của bà Loan nêu trong đơn đề nghị.

Việc chấp hành viên CCTHADS huyện Krông Năng kê biên, xử lý đối với tài sản của bà Loan là không tương xứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án. Tuy nhiên, sau khi có kháng nghị nêu trên của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Năng, CCTHADS huyện K ông Năng đã có văn bản trả lời kháng nghị số 201/CCTHADS ngày 30/6/2014 cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Năng. CCTHADS huyện Krông Năng đã thu hồi quyết định số 09/QĐ-CCTHADS ngày 17/6/2014, thu hồi một phần biên bản kê biên thi hành án đối với lô đất 1.500m2 để trả cho bà Huỳnh Thị Loan là phù hợp với quy định của pháp luật về THA dân sự.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Năng cũng đã giải quyết với bà Loan, tại biên bản làm việc ngày 4/5/2015 về việc nhận lại số tiền sau khi phân phối, bà Huỳnh Thị Loan được nhận là 57.163.199đ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng bà Loan không nhận.

Ngày 14/8/2015 CCTHADS đã kết hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp mời bà Loan đến làm việc, yêu cầu bà Loan nhận tài sản thu hồi và tiền bán tài sản để thi hành án còn lại. Kết thúc buổi làm việc, bà Loan không nhận tài sản thu hồi và tiền bán tài sản để thi hành án còn lại.

Đức Toàn