dán tem điện tử

tin tức về dán tem điện tử mới nhất

Dán tem điện tử cho rượu và thuốc láicon
Thị trường26/09/20200

Dán tem điện tử cho rượu và thuốc lá

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu những sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (rượu, thuốc lá) sẽ phải dán tem điện tử cho sản phẩm theo đề xuất tại dự thảo thông tư mới.