dạng người

Cập nhập tin tức dạng người

Bộ ảnh: Luôn có hai dạng người trên thế giới

(GameSao.vn) – Bạn là ai trong số hai dạng người phổ thông trên thế giới?