Dâng sao giải hạn chùa Phúc Khánh

Cập nhập tin tức Dâng sao giải hạn chùa Phúc Khánh

Đau bụng uống nhân sâm….

Mấy ngày đầu năm nay tôi thấy nhiều hiện tượng kiểu “thày lang nhân sâm” xuất hiện.

Đi tìm bình an nhưng gây xô bồ nơi cửa Phật

Người ta rỉ tai nhau, đền này là ông to kia tiến cúng, phủ nọ có vợ ông nào đó rất to tài trợ tiền.