đăng tải

Cập nhập tin tức đăng tải

Không chỉ chọn sai thời điểm, YouTuber này còn "xào" lại hình ảnh từ một video khác nên chẳng thể thuyết phục nổi ai tin vào GTA VI.