Đào tạo về hạ tầng khóa công khai tài nguyên RPKI cho các nhà mạng Việt Nam

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc VNNIC phát biểu khai mạc chương trình đào tạo về  hạ tầng khóa công khai tài nguyên - RPKI trong bảo mật định tuyến.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết, giải pháp hạ tầng khóa công khai tài nguyên - RPKI được thiết kế để đảm bảo an toàn định tuyến Internet và đang được triển khai rộng rãi trên toàn thế giới. JPNIC là đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu triển khai dịch vụ RPKI tại Nhật Bản từ năm 2013 và đã triển khai cung cấp dịch vụ thực tế từ năm 2015.

Để thúc đẩy triển khai RPKI đảm bảo an toàn hạ tầng mạng Internet tại Việt Nam, trung tuần tháng 12/2018, VNNIC đã phối hợp với JPNIC tổ chức Chương trình đào tạo về RPKI trong đảm bảo an toàn định tuyến Internet cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, thành viên địa chỉ IP của VNNIC.

Cũng theo VNNIC, trong khu vực, Tổ chức quản lý địa chỉ khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APNIC) đang quản lý và duy trì một hệ thống cung cấp dịch vụ RPKI phục vụ cho các thành viên địa chỉ và cho cộng đồng. Hệ thống này được tích hợp đồng bộ trong hệ thống quản lý tài nguyên chung của APNIC.

Bên cạnh đó, APNIC cũng khuyến khích các tổ chức thành viên trong khu vực, các tổ chức quản lý địa chỉ cấp quốc gia (NIR) nghiên cứu và triển khai sớm việc ứng dụng RPKI để góp phần đảm bảo an toàn thông tin toàn cầu. Hiện nay, trong số 7 NIR của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã có 5 NIR triển khai RPKI bao gồm KRNIC (Hàn Quốc), CNNIC (Trung Quốc), JPNIC (Nhật Bản), IDNIC (Indonesia) và TWNIC (Đài Loan).

Tại Việt Nam, VNNIC đã nghiên cứu dự án để có thể triển khai cung cấp dịch vụ khai báo thông tin định tuyến có chứng thực cho thành viên địa chỉ. Đồng thời, VNNIC đã tiến hành thử nghiệm triển khai RPKI trên các mạng cơ sở hạ tầng của VNNIC. Trong tháng 11/2018, VNNIC đã công bố tài liệu hướng dẫn thành viên về RPKI và quy trình đăng ký khai báo thông tin định tuyến có xức thực RPKI trên chuyên trang quản lý IP/ASN quốc gia tại địa chỉ www.diachiip.vn.

Trong chương trình đào tạo về RPKI trong đảm bảo an toàn định tuyến Internet cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, thành viên địa chỉ IP vừa được VNNIC và JPNIC tổ chức tại Hà Nội, đại diện VNNIC đã trình bày về mô hình cung cấp dịch vụ RPKI tại Việt Nam, cách thức VNNIC hỗ trợ các thành viên địa chỉ trong việc khai báo thông tin định tuyến có xác thực và chi tiết về các tiêu chuẩn công nghệ kỹ thuật để triển khai RPKI trong thực tế.

“Thông qua chương trình này, VNNIC mong muốn tỉ lệ ứng dụng RPKI trong nước sẽ được nâng cao trong thời gian tới, góp phần nâng cao an toàn mạng Internet Việt Nam. Trong 2019, VNNIC sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông về ứng dụng RPKI và triển khai các hội thảo, đào tạo về ứng dụng RPKI trong công tác quản lý mạng, dịch vụ tại Việt Nam”, đại diện VNNIC cho hay.

Cũng trong dịp này, VNNIC đã tổ chức chương trình làm việc song phương với JPNIC tại trụ sở VNNIC ở khu Công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội) nhằm trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, thúc đẩy phát triển tài nguyên Internet. Nội dung chương trình làm việc tập trung vào việc quản lý tài nguyên Internet, thúc đẩy triển khai IPv6, phát triển các dịch vụ gia tăng trên IP/ASN, cung cấp thông tin tài nguyên WHOIS IP, RDAP. Trên cơ sở các kết quả hai bên đã đạt được trong quá trình hợp tác song phương thời gian qua, VNNIC và JPNIC mong muốn sẽ mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường các hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên Internet, phát triển mạng Internet.