Đào thị dũng

Cập nhập tin tức Đào thị dũng

Tôi sống là nhờ sự giúp đỡ của mọi người

 Hôm nay tôi đã khỏe và được xuất viện cũng là nhờ vào tấm lòng hảo tâm của bạn đọc đã cứu tôi. Nếu như không có khoản tiền bạn đọc thương tình giúp đỡ này mẹ con tôi không biết tính sao. 

Có 40 triệu đồng thoát khỏi bệnh tim

 Chú ơi xin cứu mẹ con. Con chỉ có mẹ thôi, bố đã bỏ đi từ khi con còn trong bụng mẹ. Bây giờ không có tiền mổ thì có thể mẹ sẽ gặp nguy hiểm...