{keywords}
Ảnh minh họa.

Chỉ cần vào 1 trong 3 căn phòng là bạn có thể trốn thoát kẻ xấu.

Căn phòng thứ 1, bên trong lửa đang cháy ngùn ngụt; căn phòng thứ 2, có một kẻ giết người với khẩu súng trong tay có thể giết bạn; căn phòng thứ 3, một con sư tử với chiếc bụng rỗng cả năm nay.

Một con sư tử chỉ có thể nhịn đói, nhịn khát trong 4 ngày. Vì vậy, khi nó phải nhịn một năm thì chắc chắn đã chết, căn phòng thứ 3 sẽ là nơi an toàn cho bạn.

Khánh Hòa

Dùng suy luận để tìm ra cửa sống duy nhất

Dùng suy luận để tìm ra cửa sống duy nhất

 Hãy nhập vai và tìm ra cửa sống duy nhất trong 3 cánh cửa sau.