thử tài suy luận

Cập nhập tin tức thử tài suy luận

Hãy dùng sự thông thái của bạn để giải mã vụ án

Từ thông tin được cung cấp dưới đây, hãy dùng khả năng suy luận tuyệt đỉnh của mình để tìm ra kẻ gây án.

 

Đáp án dùng suy luận để tìm cửa sống duy nhất ngày 2/9

 Trong tình huống nguy hiểm, khá ít người đủ bình tĩnh để suy luận, tìm đường sống sót. 

Đáp án thử tài suy luận, tìm số đứa trẻ trong gia đình bà Hai ngày 31/8

 Khá nhiều người trả lời đúng bài toán mẹo cho thấy khả năng suy luận nhạy bén.

 

Bạn có tố chất của một cảnh sát hình sự?

 Hãy trổ tài điều tra để biết mình có tiềm năng phát triển tư duy sáng tạo và khả năng suy luận trong trường hợp dưới.