Đáp án:

Bà Hai trả lời vị khách: "Nhà tôi có 4 đứa con trai. Mỗi đứa con trai có 1 đứa em gái".

Như vậy, nhà bà Hai có tất cả 5 người con, 4 trai, 1 gái.

Khánh Hòa 

Bằng tài suy luận, hãy tính số đứa trẻ trong gia đình bà Hai

Bằng tài suy luận, hãy tính số đứa trẻ trong gia đình bà Hai

 Rất nhiều người trả lời sai câu đố này, hãy cho chúng tôi biết đáp án của bạn.