Darknet

Cập nhập tin tức Darknet

Hàng trăm người bị bắt liên quan trang web ấu dâm

Theo báo Guardian và USA Today, hàng trăm người đã bị bắt tại 12 quốc gia như Anh, Mỹ, Đức, Pháp... trong một chiến dịch quốc tế liên quan đến một trang web lạm dụng tình dục trẻ em.

Darknet: Dưới đáy tảng băng của mạng Internet

Súng, thuốc phiện, thông tin cá nhân của hàng triệu người là những thứ bạn có thể mua trên mạng darknet.