dầu cọ

Cập nhập tin tức dầu cọ

Indonesia thử nghiệm ô tô chạy bằng dầu thực vật

Nếu Indonesia thử nghiệm thành công việc dùng dầu thực vật làm nhiên liệu cho ô tô, đây sẽ là một bước tiến lớn cho ngành nhiên liệu của quốc gia Đông Nam Á này.