Những người bảo vệ của một ngân hàng ở  Minas Gerais, Brazil đã có cuộc đấu súng khốc liệt với toán cướp ngay trước sảnh.


H.P (tổng hợp)