đấu thầu vật tư y tế

Cập nhập tin tức đấu thầu vật tư y tế

Trưởng phòng vật tư y tế lo làm sai mà không biết

Mặc dù đã nghiên cứu kỹ, kiểm tra kỹ, nhưng trưởng phòng Vật tư, trang thiết bị y tế một bệnh viện TP.HCM luôn lo lắng “sai mà không biết”. Lý do là các hướng dẫn hiện nay chưa bao phủ hết tình huống trong thực tế.