dây diều cứa cổ

Cập nhập tin tức dây diều cứa cổ

Dây diều cứa cổ người đàn ông khi đang chạy xe trên đường

Chạy xe ngang ngang khu vực cầu Thủ Thiêm 2, người đàn ông 29 tuổi bất ngờ bị dây diều cửa ngang cổ. Vết thương dài khoảng 15cm.