Đoạn phim là lời cảnh báo cho những người vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại để nhắn tin.


H.P (tổng hợp)