ĐBSCL ngập mặn

Cập nhập tin tức ĐBSCL ngập mặn

Nước về ĐBSCL theo quy luật tự nhiên

Nước bắt đầu đổ về ĐBSCL theo quy luật tự nhiên. Lượng nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về Việt Nam được xem là ổn định hơn và sẽ có đẩy mặn từ 7/4 trở đi.

Giáo sư bày cách làm giàu trên cánh đồng ngập mặn

Từ sự biến đổi của tự nhiên hãy chuyển thành cơ hội để chấm dứt thời kỳ tốn tiền tốn bạc, tốn công sức làm lúa bằng mọi giá bởi những chương trình không hiệu quả.