Đê bao biển

Cập nhập tin tức Đê bao biển

Đê bao Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải dài 12.769m, kinh phí 2.284 tỷ đồng, là công trình mang dấu ấn lịch sử.