Với diện tích đất nông nghiệp gần 128,9 nghìn ha, huyện Văn Yên đã quan tâm đầu tư phát triển nông lâm nghiệp và hình thành 3 vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa gồm vùng thâm canh lúa với diện tích 1.150 ha; vùng trồng màu và cây ăn quả ở 6 xã và vùng trồng cây Quế với diện tích 40.018 ha ở 27 xã, thị trấn.

Đặc biệt, nơi đây cũng là địa phương có diện tích và sản lượng Quế lớn nhất cả nước, cung cấp nguyên liệu để chế biến các sản phẩm dược liệu, nước hoa, gia vị. Huyện đã xây dựng thành công Chỉ dẫn địa lý Quế Văn Yên với sản lượng khai thác quế vỏ đạt 9.500 tấn chiếm 70% tổng sản lượng toàn tỉnh; sản lượng tinh dầu quế đạt 300 tấn, sản lượng gỗ Quế khoảng 60 nghìn m3. Ngoài ra, huyện Văn Yên còn tập trung quy hoạch phát triển cây sắn, cây ăn quả, cây tre măng bát độ.

Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chủ động tạo cơ chế, chính sách, điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, thu hút hàng chục doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; mô hình kinh tế Hợp tác xã, tổ hợp tác và kinh tế hộ gia đình.

{keywords}
Toàn cảnh huyện Văn Yên. Ảnh Thu Hằng

Ngay khi bắt tay vào xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Yên đã xác định, hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí khó hoàn thành nếu không có được sự đồng thuận, hưởng ứng và tham gia tích cực của nhân dân.

Con đường dài 8 km vào thôn Làng Câu, xã Tân Hợp là một ví dụ điển hình. Mỗi khi trời mưa, lầy lội, các phương tiện vận tải không thể vào sâu trong thôn để giao thương hàng hóa. Nhưng nay, nhờ sự đồng lòng, đoàn kết của người dân trong thôn khi cùng hiến trên 5.000 m2 đất sản xuất, đất ở, đóng góp trên 1,6 tỷ đồng và nhiều ngày công lao động, tuyến đường được bê tông hóa.

Cùng với thôn Làng Câu, đến nay, gần 100% các tuyến đường liên thôn, liên xã của xã Tân Hợp được bê tông hóa và nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng NTM. Để hoàn thành mục tiêu là huyện NTM vào năm 2025, năm 2021 huyện Văn Yên phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM là: Tân Hợp, Ngòi A, Viễn Sơn và Châu Quế Thượng. Đến nay, các xã đều đạt từ 12 tiêu chí trở lên; đời sống người dân từng bước cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Hiện, huyện bê tông hóa và rải nhựa trên 685 km đường giao thông nông thôn, đạt gần 58%; 14/24 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông…

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, công tác xây dựng Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao; tinh thần, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên được nâng cao hiệu quả. Huyện ủy đã ban hành 6 nghị quyết cụ thể nhằm cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó, sản xuất nông nghiệp bước đầu được đánh giá phát triển khá toàn diện và bền vững gắn với xây dựng NTM. Đến nay, toàn huyện đã có 12 xã NTM, phấn đấu đến hết năm 2021 sẽ có 16 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ngoài những thuận lợi trên, huyện cũng gặp phải một số khó khăn do đặc thù của một huyện miền núi, trình độ dân trí chưa đồng đều, kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, một số tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, toàn huyện hiện còn 10 thôn vẫn chưa có điện lưới quốc gia, năng suất lao động thấp, tiềm năng du lịch nhất là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng chưa được khai thác hiệu quả…

Do đó, thời gian tới, để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục triển khai, tạo chuyển biến rõ nét 3 đột phá chiến lược và tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị; thúc đẩy chuyển dịch kinh tế lâm nghiệp; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động…

Tuy chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên đã vượt qua khó khăn, thực hiện "mục tiêu kép” vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tin tưởng rằng, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ huyện Văn Yên sẽ tạo sự thống nhất, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết của Đảng.

Nguyễn Liên