Bộ Nội vụ vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ đề nghị thẩm định Nghị định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

Theo đó, dự thảo Nghị định bổ sung 2 chức danh mới tương đương Thứ trưởng là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đây là 2 chức danh mới do Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có kết luận.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Nhật Bắc

12 nhóm chức danh được kéo dài tuổi hưu

Sau khi điều chỉnh theo dự thảo nghị định mới, cán bộ, công chức nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được kéo dài tuổi nghỉ hưu gồm 12 nhóm chức danh. 

Một là, Phó Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Hai là, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ba là, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Bốn là, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Năm là Thứ trưởng, cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang bộ.

Sáu là, Phó trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương; Phó Bí thư đảng ủy khối trực thuộc Trung ương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bảy là, Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng ban Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia.

Tám là, sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng.

Chín là, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Mười là, Phó chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và TP.HCM

Mười một là, Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng các Ban đảng của Thành ủy TP Hà Nội và TP.HCM

Mười hai là, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số. 

Ngoài ra, công chức được bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Giữ nguyên tuổi nghỉ hưu với thứ trưởng nữ

Cán bộ, công chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn trong các trường hợp nêu trên không vượt quá 65 tuổi đối với nam và đối với nữ thực hiện theo 1 trong 2 phương án sau:

Phương án 1: Đề nghị giữ như quy định hiện hành là không quá 60 tuổi, vì thực tế các trường hợp này đã được áp dụng quy định nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung về độ tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức nữ theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019.

Phương án 2: Quy định không quá 62 tuổi và thực hiện theo lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với nam (mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028) theo Nghị định số 135/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Bộ Nội vụ đề nghị chọn phương án 1 để giữ ổn định và bảo đảm tương quan về chính sách với một số trường hợp nữ thứ trưởng và tương đương đã nghỉ hưu sau ngày 1/1/2021.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị quy định cụ thể các trường hợp cán bộ, công chức được kéo dài thời gian công tác nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này. 

Đó là cán bộ giữ chức vụ từ Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên; cán bộ, công chức giữ chức thứ trưởng hoặc tương đương nhưng là Ủy viên Trung ương Đảng; trợ lý, thư ký của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội. Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với các đối tượng này được thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng.

Thu Hằng