dê rừng

Cập nhập tin tức dê rừng

Chính người Việt đang hại nhau bằng việc tạo ra những hàng hóa, thực phẩm bẩn, độc.

Nhà giàu vượt núi săn dê rừng sạch làm đặc sản ăn Tết

Để có đặc sản ăn Tết, nhiều nhà giàu ở Ninh Bình đã không tiếc công tìm về các khu rừng để săn tìm dê núi sạch.