Bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021 sẽ gồm ba hợp phần: Tư duy định lượng (50 câu hỏi làm trong 75 phút), tư duy định tính (50 câu làm trong 60 phút) và khoa học (50 câu thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và khoa học xã hội làm trong 60 phút).

Các câu hỏi của bài thi được đánh số lần lượt từ 1 đến 150 gồm 132 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 18 câu hỏi điền đáp án. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời được 0 điểm. 

Đề thi được rà soát từ hơn 12.000 câu hỏi của ngân hàng đề thi đánh giá năng lực năm 2016 để lựa chọn những câu phù hợp với ba nhóm năng lực nêu trên, kết hợp với hơn 3.500 câu hỏi được xây dựng trong giai đoạn 2017-2020, đảm bảo tính toàn diện của kỳ thi, cân bằng độ khó của từng đề.

Xem đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021 TẠI ĐÂY.

{keywords}

Minh họa đề thi mẫu

{keywords}

Minh họa phiếu kết quả thi

{keywords}

Minh họa phiếu trả lời trắc nghiệm

Năm nay, Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức nhiều đợt thi, từ tháng 5 đến 11. Thí sinh đăng ký trực tuyến đợt thi đầu tiên từ ngày 1/4 tại địa chỉ www.khaothi.vnu.edu.vn và được lựa chọn ngày thi, ca thi, đợt thi phù hợp với kế hoạch cá nhân, được thay đổi thời gian thi trước 14 ngày.

Căn cứ vào tình hình thực tế, đơn vị tổ chức thi sẽ xác định quy mô phù hợp cho từng đợt thi, điểm thi. Theo báo cáo của Trung tâm Khảo thí, năm 2021, quy mô dự kiến khoảng 10.000 thí sinh, chủ yếu ở Hà Nội.

Thúy Nga

ĐH Quốc gia Hà Nội hướng dẫn cách làm bài thi đánh giá năng lực

ĐH Quốc gia Hà Nội hướng dẫn cách làm bài thi đánh giá năng lực

Bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ thực hiện thi trên máy tính. Thí sinh đang làm bài ở phần 2 sẽ không thể quay lại câu hỏi ở phần 1 mà chỉ được làm lại các câu hỏi trong cùng một phần.

ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển hơn 11.000 sinh viên trong năm 2021

ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển hơn 11.000 sinh viên trong năm 2021

Năm 2021, ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển 11.250 chỉ tiêu với 132 ngành, chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội và nhân văn, Công nghệ - Kỹ thuật, Kinh tế - Luật, Y – Dược, Khoa học giáo dục.