đề thi minh họa 2017

Cập nhập tin tức đề thi minh họa 2017

Giáo viên phổ thông lên tiếng về đề minh họa môn Lịch sử

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 Bộ GD-ĐT vừa công bố nhận khá nhiều sự quan tâm bởi lần đầu tiên áp dụng phương thức thi trắc nghiệm khách quan.

Làm bài môn Sinh học: 'Thời gian là kẻ thù của thí sinh'

ThS. Nguyễn Thành Công - một giáo viên môn Sinh học ở Hà Nội đã đưa ra một số ý kiến nhận xét đề minh họa cũng như lời khuyên giúp các thí sinh đạt điểm cao môn học này.

Đề thi minh họa môn Tiếng Anh: Chưa phân hoá rõ

Giáo viên và học sinh đã đưa ra những ý kiến góp ý, trao đổi về đề thi minh họa môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Đề thi minh họa môn tiếng Trung Quốc kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ GD-ĐT môn Tiếng Trung Quốc... Mời bạn đọc xem chi tiết.

Đề thi minh họa môn Tiếng Nga kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ GD-ĐT môn Tiếng Nga... Mời bạn đọc xem chi tiết.

Đề thi minh họa môn Tiếng Pháp kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi minh họa môn Tiếng Pháp kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ GD-ĐT... Mời bạn đọc xem chi tiết.

Đề thi minh họa môn tiếng Đức kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD-ĐT môn tiếng Đức. Mời bạn đọc xem chi tiết.

Đề thi minh họa môn tiếng Nhật kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD-ĐT môn tiếng Nhật. Mời bạn đọc xem chi tiết.

Đề thi minh họa môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2017

Chi tiết đề thi minh họa môn Giáo dục công dân thi THPT Quốc Gia 2017 của Bộ GD-ĐT.

Đề thi minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD-ĐT môn Sinh học. Mời bạn đọc xem chi tiết.

Đề thi minh họa môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD-ĐT môn Hóa học. Mời bạn đọc xem chi tiết.

Đề thi minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi minh họa môn Địa lý thi THPT Quốc Gia 2017 của Bộ GD-ĐT xem chi tiết.

Đề thi minh họa môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD-ĐT môn Vật lý. Mời bạn đọc xem chi tiết.

Đề thi minh họa môn tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD-ĐT môn tiếng Anh. Mời bạn đọc xem chi tiết.

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017của Bộ GD-ĐT... Mời bạn đọc xem chi tiết.

Đề thi minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017của Bộ GD-ĐT môn toán... Mời bạn đọc xem chi tiết.

Đề thi minh họa môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017của Bộ GD-DT môn Ngữ văn... Mời bạn đọc xem chi tiết.