Vấn đề kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) của các bộ, ngành, địa phương vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số đề cập tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ TT&TT.

Thủ tướng chỉ rõ, một trong những tồn tại, hạn chế của công tác chuyển đổi số thời gian qua là dữ liệu còn rời rạc, phân tán, trùng lặp, chưa có sự liên kết và thống nhất; các cơ quan chưa chủ động, tự nguyện chia sẻ dữ liệu. 

“Dữ liệu là yếu tố quan trọng nhất trong chuyển đổi số nhưng hiện vẫn rời rạc, cục bộ, chưa có sự thống nhất. Chúng ta còn nghĩ đến lợi ích của ngành mình nhiều hơn là lợi ích chung của quốc gia”, Thủ tướng đánh giá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Bộ TT&TT. (Ảnh: Hoàng Hà)

Theo Thủ tướng, dù việc tích hợp dữ liệu quốc gia đã liên tục được chỉ đạo, nhưng vẫn rất chậm. Các bộ, ngành, địa phương vẫn chưa thực sự chia sẻ, chưa quan tâm đến vấn đề xây dựng dữ liệu, chưa coi trọng công tác tích hợp dữ liệu. Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT phải tham mưu và đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề này.

Trước đó, trong phát biểu kết luận phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vào ngày 8/8/2022, Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá việc kết nối, chia sẻ dữ liệu còn nhiều hạn chế, vướng mắc, chưa hiệu quả, chưa hình thành một hệ thống liên thông, thông suốt.

Vì thế, Thủ tướng đã chỉ đạo: Tránh mọi tư duy “cát cứ thông tin, số liệu, dữ liệu”; các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý dữ liệu được phân công nhưng trên hết đó đều là tài sản quốc gia, tài sản này chỉ được làm giàu thêm khi được liên thông, chia sẻ, xác thực cùng nhau hướng đến mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất cho nhân dân.

Trên diễn đàn Quốc hội hồi đầu tháng 11/2022, đại biểu Trần Thị Thu Hằng, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông nêu nhận xét: Việc xây dựng kết nối chia sẻ khai thác các CSDL quốc gia, nhất là CSDL quốc gia về dân cư với CSDL của các bộ, ngành, địa phương hiện chưa có sự đồng bộ, thống nhất cao. 

Cũng theo vị đại biểu này, nhiều bộ, ngành, địa phương chưa có phương án khai thác, sử dụng hiệu quả. Do đó, chưa thật sự mang lại thuận lợi cho người dân khi tiến hành các giao dịch có liên quan, thậm chí có những việc gây phiền hà cho người dân. 

Số giao dịch qua nền tảng NDXP năm 2022 ước đạt 860 triệu, tăng gấp 4,8 lần năm ngoái. (Ảnh minh họa)

Thực tế, thời gian qua, việc thúc đẩy việc xây dựng các cơ sở dữ liệu cũng như kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống đã được Bộ TT&TT xác định là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đã được Bộ TT&TT xây dựng, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương. Đây là một nền tảng quan trọng trong phát triển Chính phủ số. 

Theo thống kê, nền tảng NDXP đã kết nối với hệ thống của 90 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; trong đó 8 cơ sở dữ liệu và 12 hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Tổng số giao dịch qua NDXP tính từ đầu năm 2022 đến ngày 8/12/2022 đã đạt khoảng 806 triệu lượt giao dịch. Trung bình 1 ngày khoảng 2,1 triệu lượt giao dịch. Ước tính đến hết năm 2022 đạt 860 triệu giao dịch, gấp 4,8 lần so với năm 2021.

Tuy vậy, Bộ TT&TT cũng cho biết, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu 2 chiều từ hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương với các cơ sở dữ liệu quốc gia còn nhiều vướng mắc, do mức độ sẵn sàng từ phía hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương là khác nhau, dẫn đến chưa giải quyết hiệu quả việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.

Bộ TT&TT đã xác định năm 2023 là năm dữ liệu. Một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong năm tới là phát triển Nền tảng NDXP để kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, khai thác triệt để các cơ sở dữ liệu quốc gia. Đồng thời, tập trung hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương phát triển các CSDL quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu; phát triển dữ liệu lớn và cung cấp dữ liệu mở.