Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, mục đích tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở, quốc gia và tham dự thi kỹ năng nghề quốc tế nhằm tôn vinh lực lượng lao động trẻ có kỹ năng nghề cao; thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng, sáng tạo rộng khắp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, ngành và địa phương.

Cùng đó, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trẻ có kỹ năng nghề trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ góp phần tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Tăng cường hợp tác, gắn kết giữa các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (địa phương), Hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp trong chuẩn hóa và phát triển kỹ năng nghề và giáo dục nghề nghiệp; thúc đẩy sự tham gia của các ngành công nghiệp trong các kỳ thi kỹ năng nghề, giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.

{keywords}
Ảnh minh họa: Hạ Anh.

Đồng thời, tuyển chọn thí sinh có năng lực trong cả nước tham gia đội tuyển quốc gia và đội ngũ chuyên gia, thành viên huấn luyện, hỗ trợ thí sinh để huấn luyện chuẩn bị tham dự thi kỹ năng nghề quốc tế (bao gồm: thi kỹ năng nghề ASEAN, thi kỹ năng nghề Châu Á và thi kỹ năng nghề thế giới). Tổ chức huấn luyện thí sinh, các thành viên đoàn Việt Nam tham gia cùng thí sinh tham dự thi kỹ năng nghề quốc tế hiệu quả theo quy định của Quy chế và Điều lệ tổ chức thi, của nước chủ nhà đăng cai tổ chức thi và các quy định liên quan của nhà nước Việt Nam.

Điều kiện thí sinh dự thi kỹ năng nghề, thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia

Theo dự thảo, thí sinh dự thi kỹ năng nghề là công dân Việt Nam có kỹ năng nghề đang học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học hoặc là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước chưa từng tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế các năm trước đó. Đối với thi kỹ năng nghề cấp cơ sở, độ tuổi của thí sinh do Ban tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở quy định tùy theo mục đích tổ chức thi. Đối với kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, độ tuổi của thí sinh do Ban tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia quy định phù hợp với mục đích của kỳ thi, trong đó có tính đến lựa chọn thí sinh tham dự theo nghề tại các kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế ngay sau kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia.

Các thí sinh dự thi các kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia phải đăng ký bằng văn bản với Ban tổ chức kỳ thi được gửi thông qua Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội nghề nghiệp và Tập đoàn.

Theo dự thảo, thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia để được huấn luyện tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế được lựa chọn trên cơ sở một trong các trường hợp sau: Kết quả của các kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, ASEAN, châu Á trước đó; theo biên bản thỏa thuận, cam kết của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cam kết với doanh nghiệp, các đối tác trong nước và quốc tế khác.

Việc đăng ký dự thi và số lượng thí sinh dự thi kỹ năng nghề cấp cơ sở do cơ quan thành lập ban tổ chức thi kỹ năng nghề cấp cơ sở quyết định. Việc đăng ký dự thi và số lượng thí sinh dự thi kỹ năng nghề quốc gia, tham dự thi kỹ năng nghề ASEAN, châu Á và thế giới do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quyết định.

Hải Nguyên

Việt Nam dự thi tay nghề ASEAN năm 2020 ở 22 nghề với 44 thí sinh

Việt Nam dự thi tay nghề ASEAN năm 2020 ở 22 nghề với 44 thí sinh

- Theo phê chuẩn của ban tổ chức Kỳ thi Tay nghề ASEAN, đoàn Việt Nam đã khẳng định sự tham gia ở 22 nghề với 44 thí sinh.