Trung tâm không sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước

Theo Bộ KH&ĐT, Việt Nam đã có một số khu công nghệ cao, công viên phần mềm và hàng chục cơ sở vườn ươm, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp có quy mô và lĩnh vực hoạt động khác nhau. Tuy nhiên chưa có một trung tâm đổi mới sáng tạo đúng nghĩa.

Trước thực tế đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Chính phủ dự thảo Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, xây dựng tại Khu nghiên cứu và phát triển thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) với diện tích khoảng 23 ha.

Không sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn đầu tư xây dựng Trung tâm sẽ được huy động từ đóng góp của doanh nghiệp trong và ngoài nước dưới các hình thức thông qua xã hội hóa đầu tư.

Tổng vốn đầu tư cho công trình trụ sở khoảng 1700 tỷ đồng với diện tích 82.000 m2 với các phân khu chức năng chính gồm trung tâm dịch vụ tích hợp; không gian làm việc cho các công ty công nghệ lớn trong và ngoài nước đặt văn phòng làm việc; không gian làm việc chung cho các doanh nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Ngoài ra còn có khu phòng thí nghiệm, xưởng chế tạo nguyên mẫu, khu trưng bày sản phẩm và không gian sự kiện.

Với 5 lĩnh vực ưu tiên là nhà máy thông minh, nội dung số, an ninh mạng, đô thị thông minh và công nghệ môi trường, Trung tâm được kỳ vọng trở thành hạt nhân cho việc thúc đẩy việc phát triển kinh tế đất nước về dài hạn.

Mục đích cuối cùng của Trung tâm là nâng cao năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp và nền kinh tế, qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Trung tâm cũng được đánh giá là điểm nhấn trong chiến lược triển khai cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.