Defend Your Kingdom

Cập nhập tin tức Defend Your Kingdom

Defend Your Kingdom - Bảo vệ vương quốc với phong cách xếp hình vui nhộn

(GameSao.vn) - Trong Defend Your Kingdom, người chơi rất dễ liên tưởng nhân vật mà mình điều khiển với Phù thủy Gandalf Xám.