Mới đây, Tỉnh ủy Tiền Giang đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang, Nghị quyết đề ra mục tiêu phát triển kinh tế số, xã hội số, và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số.

Để đạt được mục tiêu đó, Nghị quyết cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như xây dựng Chính quyền số, hình thành đô thị thông minh; đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; ưu tiên chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực như giáo dục, y tế, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, giao thông, công nghiệp.

{keywords}
Trong mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2025, Tiền Giang đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như xây dựng đô thị thông minh (ảnh minh họa).

Trước đó, Tiền Giang cũng đã chia sẻ định hướng huyện Gò Công Đông phát triển trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh, xây dựng đô thị thông minh.

Theo đó, xác định nuôi trồng và khai thác thủy sản là một trong những mục tiêu mũi nhọn của kinh tế biển nên trong những năm gần đây, huyện Gò Công Đông đã chú trọng chuyển từ nuôi trồng và khai thác hải sản theo phương thức truyền thống sang công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao.

Huyện đặt mục tiêu xây dựng đô thị ven biển có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại theo mô hình, tiêu chí tăng trưởng xanh và đô thị thông minh; đẩy nhanh xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp ven biển theo hướng tiếp cận mô hình khu, cụm công nghiệp sinh thái.

H.A.H

Thành lập cộng đồng khởi nghiệp mảng đô thị thông minh

Thành lập cộng đồng khởi nghiệp mảng đô thị thông minh

Làng Đô thị Thông minh & Công nghệ Bất động sản mới ra mắt sẽ là nơi hỗ trợ những startup đang khởi nghiệp trong mảng đô thị thông minh và công nghệ bất động sản.