đeo chìa khoá

Cập nhập tin tức đeo chìa khoá

"Đeo chìa khóa ô tô trước túi quần, tôi bị kêu là sĩ diện, khoe của"

Tôi chỉ nghĩ tiện ở đâu thì treo ở đó mà không hay rằng nhiều người thấy "tức mắt" và đánh giá việc đeo chìa khóa ở trước túi quần hay bên hông là để khoe mình có ô tô.