Đợt thi đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 8 – 9/5. Các thí sinh được thi nhiều đợt trong năm, mỗi đợt thi cách nhau 28 ngày. Thí sinh cũng được phép lựa chọn kết quả thi cao nhất để đăng ký xét tuyển.

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại Cổng thông tin khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội, địa chỉ: khaothi.vnu.edu.vn hoặc qua cet.vnu.edu.vn. 

Quy trình đăng ký dự thi như sau:

Bước 1: Truy cập khaothi.vnu.edu.vn, chọn “Đăng ký” ở trang chủ (hình khoanh đỏ). Nếu đã đăng ký tài khoản thì chọn “Đăng nhập” bên cạnh để thực hiện các thao tác tiếp theo.

{keywords}

Bước 2: Đăng ký tài khoản. Màn hình hiện ra trang đăng ký như sau:

{keywords}

Bước 3: Kiểm tra email (đã dùng để đăng ký tài khoản), mở thư có tiêu đề “Xác nhận
đăng ký tài khoản” để xác thực. Sau khi xác thực tài khoản thành công, hệ thống tự động chuyển đến trang đăng nhập.

Bước 4: Thí sinh đăng nhập với tên đăng nhập là địa chỉ email và mật khẩu đã tạo ở
Bước 2. Trường hợp quên mật khẩu thì bấm chọn “Quên mật khẩu”.

Sau đó, nhập địa chỉ email và chọn “Gửi”.

Tiếp theo, mở thư có tiêu đề “Lấy lại mật khẩu” trong email của bạn để nhận mật khẩu mới. Đăng nhập bằng mật khẩu mới được cấp lại. Bạn nên đổi lại mật khẩu bằng việc chọn “Thông tin tài khoản” như hình dưới đây:

{keywords}

Bước 5: Chọn chức năng “Hồ sơ thí sinh” và chọn “Nhập hồ sơ thi” để khai báo.

Thông tin của thí sinh được sử dụng cho giấy báo dự thi và giấy chứng nhận kết quả thi. Thí sinh phải đảm bảo tính chính xác và tự chịu trách nhiệm về thông tin khai báo (gồm cả ảnh).

Chọn “Ghi nhận” sau khi hoàn thành đầy đủ việc khai báo hồ sơ thí sinh.

Bước 6: Tại trang chủ, chọn “Đăng ký thi” như hình dưới đây:

{keywords}

Chọn “Đợt thi mới mở”. Sau đó, chọn “Mã đợt thi” để chọn điểm thi, ca thi.

Chọn địa điểm thi, ca thi và chọn “Ghi nhận” để chính thức đăng ký dự thi. Ngay sau đó, bạn sẽ nhận được email “Xác nhận thông tin đăng ký dự thi”. Nếu cần sửa kết quả đã đăng ký, hãy chọn “Sửa đăng ký thi” để thay đổi ca thi, bổ sung ca thi mới, chuyển địa điểm thi.

Chọn đợt thi cần điều chỉnh và thực hiện thay đổi nếu bạn muốn. Sau đó, chọn “Ghi nhận thay đổi”. 

{keywords}

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn “Hủy đăng ký đợt thi” để hủy đợt thi này hoặc chọn “Quay lại” nếu không thay đổi thông tin.

Lệ phí đăng ký không hoàn trả với bất kỳ trường hợp thay đổi hay “Hủy đăng ký đợt thi”.

Bước 7: Thí sinh xem lại toàn bộ thông tin đăng ký dự thi ở chức năng “Tra cứu”.

Bước 8: Nộp phí đăng ký dự thi. Phí đăng ký dự thi tính theo từng ca thi theo thông báo của Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội. Năm 2021, phí đăng ký dự thi là 200.000đ/ thí sinh/ lượt thi.

Sau 48 giờ kể từ khi đăng ký đợt thi, thí sinh không nộp phí đăng ký dự thi thì cổng thông tin tự động xóa đợt thi của thí sinh đã đăng ký.

Bước 9: Thí sinh xem thông tin dự thi, tải và in phiếu báo dự thi tại chức năng “Tra cứu” trước ngày thi.

Cổng thông tin sẽ hiển thị thông tin đăng ký dự thi và cho phép in phiếu báo dự thi để xuất trình trước khi vào phòng thi.

Thúy Nga

ĐH Quốc gia Hà Nội hướng dẫn cách làm bài thi đánh giá năng lực

ĐH Quốc gia Hà Nội hướng dẫn cách làm bài thi đánh giá năng lực

Bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ thực hiện thi trên máy tính. Thí sinh đang làm bài ở phần 2 sẽ không thể quay lại câu hỏi ở phần 1 mà chỉ được làm lại các câu hỏi trong cùng một phần.