ĐH Thành Đô

Cập nhập tin tức ĐH Thành Đô

ĐH Thành Đô mở rộng xét tuyển, thí sinh thêm cơ hội học ngành Dược

Một số thí sinh có nguyện vọng theo học ngành Dược nhưng chưa đạt mức điểm mong muốn. Trong trường hợp này, thí sinh có thể tham khảo nhiều trường Đại học đào tạo ngành Dược và lấy mức điểm thấp hơn.