Chứng nhận kiểm định chất lượng đào tạo được chứng nhận bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Như vậy, trường ĐH Văn Lang đã nâng tổng số ngành đạt kiểm định chất lượng quốc gia của trường lên 10 ngành, trước đó 3 ngành Quản trị Khách sạn, Ngôn ngữ Anh và Kế toán đã đạt Chứng nhận kiểm định chất lượng quốc gia vào tháng 11/2020.

7 chương trình đào tạo mới được kiểm định của trường ĐH Văn Lang được đánh giá theo thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 11 tiêu chuẩn, 50 Tiêu chí. Thông tin từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, tỉ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu là 86% với ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, 88% với ngành Kiến trúc, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh và Kinh doanh Thương mại, 90% với ngành Kỹ thuật Xây dựng và Công nghệ Sinh học. 

Để được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đã hoàn thành đánh giá ngoài với nhiều phiên khảo sát và làm việc tại trường ĐH Văn Lang (tháng 6/2021 và tháng 01/2022), nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, hồ sơ minh chứng của các ngành kiểm định; phỏng vấn Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo, trưởng bộ môn các ngành; phỏng vấn cán bộ, giảng viên, nhân viên; phỏng vấn sinh viên, cựu sinh viên; nhà sử dụng lao động; tham quan, khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo bậc đại học,… 

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chia sẻ: “Nhìn nhận một cách khách quan, trường ĐH Văn Lang là một trong những đại học ở Việt Nam có sự bứt phá thay đổi ngoạn mục. Dưới góc độ kiểm định, tôi thấy tự hào cho trường ĐH Văn Lang khi chỉ trong vòng 4 năm từ 2018 - 2022, trường đã có 10 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia, và có môi trường đại học như các trường uy tín của nước ngoài, mở ra một tương lai tươi sáng cho sinh viên khu vực miền Nam”. 

Năm 2006, trường ĐH Văn Lang thuộc 20 trường đại học đầu tiên tham gia hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng quốc gia năm 2009. Tháng 5/2018, trường ĐH Văn Lang thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục lần 2 và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Ngoài tham gia kiểm định chất lượng quốc gia, trường ĐH Văn Lang đồng thời tham gia các hệ thống kiểm định chất lượng quốc tế. Tháng 10/2021, Trường ĐH Văn Lang được tổ chức QS (Quacquarelli Symonds) của Anh Quốc trao Chứng nhận xếp loại QS Stars 4 sao - thành tích xếp loại QS cao nhất của các trường đại học Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Ở cấp độ chương trình đào tạo, trường ĐH Văn Lang có 04 ngành đạt Kiểm định AUN-QA tổ chức đánh giá chất lượng của Đông Nam Á, gồm ngành Thiết kế Đồ họa, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Quản trị Khách sạn và Kế toán. Nhiều ngành đào tạo khác của nhà trường đang trong quá trình thực hiện kiểm định AUN-QA.

PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng trường ĐH Văn Lang chia sẻ: “Ý nghĩa quan trọng nhất của các hoạt động kiểm định xếp hạng chính là sự thay đổi chất lượng từ bên trong, là văn hóa chất lượng đến từ mỗi con người trong cộng đồng Văn Lang”.

Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành của ĐH Văn Lang đào tạo theo 4 định hướng chuyên sâu: Hướng dẫn du lịch, Điều hành tour, Sales - Marketing du lịch, Sự kiện.

Ngành Kỹ thuật Xây dựng của trường đào tạo Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Từ khi thành lập, ngành Kỹ thuật Xây dựng đã đào tạo cho xã hội hơn 3.000 kỹ sư. 

Ngành Tài chính Ngân hàng đào tạo chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng, triển khai mô hình lớp học Mô phỏng tài chính - kế toán với sự tham gia của doanh nghiệp và hồ sơ chứng từ thực, giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm làm việc khi còn học năm ba, năm tư.

Ngành Quản trị Kinh doanh đào tạo theo các định hướng chuyên sâu: Quản trị doanh nghiệp, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị Kinh doanh bán lẻ, Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng. 

Ngành Kinh doanh Thương mại đào tạo theo chuẩn kiểm định ACBSP, tăng cường phát triển kỹ mềm cho sinh viên, lồng ghép các môn tiếng Anh chuyên ngành và các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh do giảng viên nước ngoài phụ trách.

Ngành Công nghệ Sinh học đào tạo 3 chuyên ngành: Công nghệ Sinh học ứng dụng trong Thực phẩm, Nông nghiệp Công nghệ cao và Công nghệ Sinh học ứng dụng trong Y Dược.

Ngành Kiến trúc của ĐH Văn Lang định hình uy tín với gần 28 năm đào tạo, sinh viên được “truyền nghề”, ứng dụng lý thuyết, tìm ý tưởng, biện luận, phát triển kỹ năng trong quá trình làm đồ án, sử dụng các công cụ, phần mềm chuyên dụng về kiến trúc. 

Doãn Phong