ĐH Xây dựng

Cập nhập tin tức ĐH Xây dựng

Điểm thi THPT quốc gia 2016: Đã có điểm 9,75 môn Lịch sử

Cụm số 17 đã chấm xong bài thi THPT Quốc gia. Thí sinh đạt điểm cao nhất môn Lịch sử là 9,75 điểm. Số lượng thí sinh đạt điểm trên trung bình là 65,9%.

Hình ảnh lạ ở ĐH Xây dựng

Trên mép tầng thượng cao vài chục mét, nam sinh viên tình nguyện thoải mái dang hai tay đi thăng bằng.