ĐHĐ

Cập nhập tin tức ĐHĐ

Cấp ủy cơ sở có vài trò quan trọng trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng

Cấp ủy cơ sở có vai trò trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phụ nữ Kon Tum qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05: Lan tỏa nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ được nâng lên.

Xây dựng và củng cố vững chắc "thế trận lòng dân"

"Vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc" là nội dung hàng đầu để xây dựng nền ANND và thế trận ANND.

Thống nhất tiêu chí, quy trình rà soát, sàng lọc đảng viên

Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đại hội XIII: Bước ngoặt để Việt Nam cất cánh

Đại hội Đảng XIII mang dấu ấn của thời kỳ mới, một bước ngoặt chuyển giao thế hệ lãnh đạo và bước ngoặt để Việt Nam cất cánh. 

Tự tin cùng bao kỳ vọng phát triển cho một nhiệm kỳ mới

Với tinh thần phê bình và tự phê bình của người cộng sản, Đại hội cũng chỉ rõ nhiều hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

 

Tạo ý thức "không muốn" tham nhũng

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII vừa qua đặt vấn đề "bốn không", ngoài “ba không” như lâu nay có thêm một không nữa đó là “không muốn” tham nhũng.

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc

Một điểm mới tạo nhiều sự quan tâm trong Đại hội XIII chính là tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy giá trị con người với “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc”.

 

Thành tựu sau 35 năm Đổi mới có ý nghĩa mở đường

Không thể kể hết mọi thành quả đổi mới của đất nước trong gần 3,5 thập kỷ qua, nhưng có không ít thành tựu tiêu biểu nhất có ý nghĩa mở đường. 

 

Đại hội XIII nhấn mạnh rất nhiều về đổi mới, sáng tạo

Đại hội XIII vừa qua nhấn mạnh rất nhiều về đổi mới, sáng tạo. Đây không phải là vấn đề câu chữ mà đây là nhu cầu bức thiết.

Việt Nam sẽ trở thành một nước phồn vinh và hạnh phúc

Công tác tổ chức cán bộ đã góp phần rất quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ qua. Đây là cơ hội để Đảng ta tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong nhiệm kỳ này.

Ra mắt ấn phẩm “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng”

Cuốn sách chắt lọc, tổng hợp những nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội XIII, trọng tâm là Báo cáo chính trị; có đối chiếu, so sánh với các văn kiện các kỳ đại hội trước.

Đại sứ Palestine: Sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã có những thành quả tích cực

Chỉ trong vòng 35 năm đổi mới, Việt Nam đã có những thành quả tích cực. Nếu so sánh với những quốc gia mà tôi đã từng sống và làm việc thì rõ ràng đó là sự thành công.

Mục tiêu phát triển đất nước, đòi hỏi khát vọng bền bỉ đã được Đại hội XIII đặt ra

Hàng loạt vấn đề phát triển mang tính chiến lược đất nước trong nhiều năm tới được nhắc đến trong báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về các văn kiện trình Đại hội Đảng 13 do Tổng bí thư, Chủ tịch nước trình bày. 

Trọng trách và tin tưởng

Cơ chế bảo vệ những người “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung” trong văn kiện đặt ra là những vấn đề rất lớn.

Hà Nội: Siết kỷ cương trên mọi lĩnh vực, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

Trong năm qua, Thành ủy đã làm việc với Ban Cán sự Đảng của 9 bộ, ban, ngành TƯ để tháo gỡ những bất cập; xác định phương hướng, phối hợp giải quyết những vấn đề mang tính chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của Thủ đô.

 

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, bắt kịp xu thế của thời đại

Đại hội XIII nhấn mạnh đến việc xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” cũng là thể hiện sự quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, bắt kịp xu thế của thời đại.

5 năm qua, đối ngoại Đảng đã có bước phát triển rất quan trọng

Tại Việt Nam, đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân là một sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn. Trong 5 năm qua, đối ngoại Đảng đã có bước phát triển rất quan trọng.

 

 

Thực hiện Nghị quyết 18, 19 khóa XII: Bộ máy nhà nước đã “giảm cân” đáng kể

Ở góc độ là cơ quan đưa nghị quyết vào cuộc sống, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng nhìn nhận, 1 trong 5 dấu ấn trong nhiệm kỳ vừa qua là việc tổ chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế. 

Cơ sở quan trọng để giúp chúng ta kiên định và tự tin vượt qua những khó khăn, thách thức mới

Những bài học kinh nghiệm là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta kiên định, vững vàng và tự tin vượt qua những khó khăn, thách thức mới.