Tự tin cùng bao kỳ vọng phát triển cho một nhiệm kỳ mới

Với tinh thần phê bình và tự phê bình của người cộng sản, Đại hội cũng chỉ rõ nhiều hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

 

Bao niềm tin, kỳ vọng của nhân dân hướng về Đại hội với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước dường như lớn hơn, đặt lên vai mỗi đại biểu và Đại hội trọng trách nặng nề hơn… Những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua đã tạo nên không khí phấn khởi, tự tin cùng bao kỳ vọng phát triển cho một nhiệm kỳ mới. 

Thôi thúc khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội, ngày 25/1. Ảnh: Hồ Nhụy

Củng cố niềm tin của nhân dân

Tại đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp tỉnh, thành phố tới nhiều hội thảo cấp quốc gia, có sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế, tất cả đều có sự phân tích, thống nhất trong đánh giá, nhận định về những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 12. 

Đó là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn, các cân đối của nền kinh tế được đảm bảo, tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao. Quy mô và tiềm lực kinh tế tăng lên, chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển. 

Văn hóa xã hội, con người đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu được chú trọng, bước đầu đạt kết quả tích cực. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tự nổi bật. Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được củng cố; dân chủ XHCN được phát huy. 

Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN có nhiều tiến bộ, tổ chức nhà nước tiếp tục được hoàn thiện, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đảy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt. 

Những con số về tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của nhiệm kỳ đạt 6%; tỷ lệ hộ nghèo chuẩn đa chiều giảm còn dưới 3%; Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được nâng cao, hàng loạt vụ án, đối tượng tham nhũng được chỉ đạo xử lý quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; hiệu quả của công tác kiểm soát thành công đại dịch Covid- 19, từng bước ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống… đã củng cố niềm tin vững chắc trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Xin nhắc lại đánh giá của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chưa bao giờ đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, và uy tín quốc tế như hôm nay. 

Cạnh đó, với tinh thần phê bình và tự phê bình của người cộng sản, Đại hội cũng chỉ rõ nhiều hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. 

Đó là việc hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn chậm. Năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Đổi mới giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ chưa thực sự trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Văn hóa xã hội chưa có nhiều đột phá. Quản lý bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu còn bất cập. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ XHCN có mặt, có nơi chưa được thực hiện đầy đủ. Công tác xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn một số hạn chế. 

Nhớ lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”, chúng ta càng vững tin về tính chiến đấu, xây dựng vì tương lai phát triển đất nước, dân tộc của Đảng. 

Thúy Hạnh

 

tin nổi bật

Bình Dương: Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lớn nhất Đông Nam bộ

Năm nay, Bình Dương có số sản phẩm đạt giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lớn nhất khu vực Đông Nam bộ.

Tiếp tục tạo sức sống mới và truyền cảm hứng mạnh mẽ giá trị của nghệ thuật Xòe Thái

Xoè Thái là di sản thứ 14 của Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm tự hào của dân tộc Thái và của cả cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Vốn tín dụng CSXH đã hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 660 nghìn lao động

Trong 9 tháng qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 660 nghìn lao động, giúp trên 4,9 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài...

Công tác dạy nghề gắn chặt với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững

Giải quyết tốt công tác đào tạo nghề để thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả mạnh mẽ và bền vững là bài toán khó đặt ra không chỉ với Vĩnh Long mà với tất cả các địa phương trên cả nước.

Nâng cao kiến thức về môi trường, ảnh hưởng của môi trường đến phát triển bền vững

Hôm 20/9, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo bồi dưỡng nâng cao kiến thức khoa học về môi trường và ảnh hưởng của môi trường đến phát triển kinh tế bền vững ở Hà Giang.

Điểm tựa KHCN trong xây dựng nông thôn mới

Thành tựu to lớn có tính bước ngoặt lịch sử của xây dựng nông thôn mới 10 năm qua là sự khẳng định vai trò đóng góp của Chương trình khoa học công nghệ.

Những ngôi "Nhà tình nghĩa" ấm lòng bà con các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa

Hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo khó khăn về nhà ở là chủ trương lớn của Bộ Công an. Cùng với UBTƯ Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ xây nhà cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa.

Sử dụng các nền tảng số để đẩy mạnh thông tin về quyền con người

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028.

“Tuyên truyền, quảng bá hỗ trợ phát triển thương mại miền núi, hải đảo năm 2022”

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các sản phẩm của miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đóng vai trò rất quan trọng.

Phú Yên: Sôi nổi các hoạt động vì người nghèo

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022.

Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho những người làm công tác dân tộc tại cơ sở

Các học viên được cập nhật những kiến thức cơ bản về văn hóa dân tộc thiểu số; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào DTTS.

Ước tính năm 2022 tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm

Ước kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022: Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm trên 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4-5%/năm.

Cần giải pháp KH&CN đột phá hơn cho vùng nghèo và khó khăn nhất cả nước

Bộ trưởng KH&CN nhìn nhận Trung du và miền núi phía Bắc vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất cả nước. KH&CN vùng vẫn tồn tại hạn chế, đòi hỏi giải pháp mạnh, đột phá, đổi mới sáng tạo hơn.

Tăng cường truyền thông giảm nghèo về thông tin, giảm nghèo đa chiều

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó có 02 Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin và truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Quảng Bình đẩy mạnh thông tin, truyền truyền về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Nhằm tạo sự đoàn kết, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò đặc biệt quan trọng.