Số liệu được công bố tại hội nghị thường niên ĐHQG năm 2015 tổ chức ngày 25/12.

>> Những trường ĐH chi trăm triệu cho bài báo công bố quốc tế

Tính đến tháng 8/2015, ĐHQG HCM có 382 công bố khoa học quốc tế.

Trong đó có 236 công bố thuộc danh sách ISI (chỉ số được cho là hàng đầu để đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ); 146 công bố ngoài ISI nhưng có ISSN (mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ). 

Ngoài ra, có 318 công bố tạp chí trong nước, 567 tham luận kỷ yếu hội nghị quốc tế và 489 tham luận hội nghị trong nước.

{keywords}

So với năm 2014, lượng công bố quốc tế mới chỉ bằng 67% (2014 là 566) công bố danh sách ISI mới chỉ bằng 69% (năm 2014 là 341).

Tuy nhiên, tỷ lệ bài ISI/tổng số tạp chí quốc tế đạt 62%, tăng 2% so với năm 2014.

Về số lượng đề tài nghiên cứu khoa học, năm 2015 có 324 đề tài được duyệt với tổng kinh phí nghiên cứu 59.168 triệu đồng. Trong đó, có 14 đề tài cấp nhà nước với kinh phí 10.733 triệu đồng. 

Tính trung bình chung mỗi đề tài nghiên cứu khoa học được cấp 182,7 triệu đồng.

Lê Huyền