di sản triều Nguyễn

Cập nhập tin tức di sản triều Nguyễn

Trưng bày di sản tư liệu triều Nguyễn tại Văn Miếu

Triển lãm giới thiệu 3 di sản tư liệu triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới (còn gọi là Chương trình Ký ức Thế giới) gồm Mộc bản triểu Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế.