Dịch vụ công quốc gia

Cập nhập tin tức Dịch vụ công quốc gia

Hà Nội: Người phạm luật giao thông ngày đầu nhận 'tráp' phạt, đóng tiền qua mạng

Người vi phạm được CSGT phát tờ rơi hướng dẫn nộp phạt kèm biên bản.

VNPT Pay tích hợp thanh toán 725 dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Với việc cung cấp thanh toán cho 725 dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, ví điện tử VNPT Pay đã hoàn thành tích hợp thanh toán tất cả các dịch vụ cho người dân được cung cấp qua hệ thống này.

Xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu điện tử cho hàng hóa xuất nhập khẩu giao dịch qua TMĐT

Cơ quan hải quan sẽ xây dựng và vận hành hệ thống tự động dành cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử xuyên biên giới.