điểm 10 môn Sử

Cập nhập tin tức điểm 10 môn Sử

Có 29.75 điểm, chiến sĩ cơ động trúng tuyển trường công an

Nguyễn Thái Ngạn, chiến sĩ cơ động, thí sinh duy nhất có điểm 10 môn Lịch sử năm nay, đã trúng tuyển vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân.

Chiến sỹ cơ động đạt điểm 10 môn Sử

Nguyễn Thái Ngạn thí sinh tại cụm thi An Giang là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Sử trong kì thi THPT quốc gia năm nay.