điểm chuẩn sư phạm

Cập nhập tin tức điểm chuẩn sư phạm

Điểm sàn riêng hay lương riêng?

  Cần hành động thực sự, từ đặt ngưỡng chất lượng tối thiểu đầu vào, tới cải thiện môi trường giáo dục, có thu nhập thoả đáng cho người thầy để nâng cao chất lượng của ngành sư phạm.

Trường nào cũng tuyên bố sứ mạng nhưng đều "rưa rứa"

Hiệu trưởng ĐH Đà Nẵng nói nên đặt điểm sàn cho sư phạm từ 20, còn Bộ trưởng Giáo dục nói để đầu vào chất lượng cao cần học kinh nghiệm từ ngành công an, quân đội.