Điểm chuẩn phương thức xét từ kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất là 29,44 điểm với thí sinh nữ thi ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học Quân sự.

Tên trường/Đối tượng

Tổ hợp xét tuyển

Điểm

Ghi chú

 
 
 

1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

 

 

a) Miền Bắc

A00,
A01

 

 

 

Thí sinh Nam

 

 

 

Xét tuyển HSG bậc THPT

23.20

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

25.90

Thí sinh mức 25,90 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,40.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,75.

 

Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT

28.93

 

 

Thí sinh Nữ

 

 

 

Xét tuyển HSG bậc THPT

27.25

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

28.05

 

 

b) Miền Nam

 

 

 

Thí sinh Nam

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

24.45

Thí sinh mức 24,45 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,20.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75.

 

Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT

26.07

 

 

Thí sinh Nữ

 

 

 

Xét tuyển HSG bậc THPT

26.65

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

27.25

 

 

Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT

29.23

 

 

2. HỌC VIỆN QUÂN Y

 

 

a) Miền Bắc

A00,
B00

 

 

 

Thí sinh Nam

 

 

 

Ưu tiên xét tuyển HSG Quốc gia

24.35

 

 

Xét tuyển HSG bậc THPT

24.35

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

26.45

Thí sinh mức 26,45 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,20.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Hóa ≥ 9,25.

 

Thí sinh Nữ

 

 

 

Ưu tiên xét tuyển HSG Quốc gia

26.45

 

 

Xét tuyển HSG bậc THPT

26.45

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

28.50

 

 

b) Miền Nam

 

 

 

Thí sinh Nam

 

 

 

Ưu tiên xét tuyển HSG Quốc gia

24.25

 

 

Xét tuyển HSG bậc THPT

24.25

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

25.55

Thí sinh mức 25,55 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80.
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Hóa ≥ 8,00.

 

Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT

27.68

 

 

Thí sinh Nữ

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

27.90

 

 

Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT

29.43

 

 

3. HỌC VIỆN HẬU CẦN

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc

A00,
A01

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

24.15

 

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

22.60

 

 

Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT

26.97

 

 

4. HỌC VIỆN HẢI QUÂN

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc

A00,
A01

 

 

 

Xét tuyển HSG bậc THPT

24.40

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

24.55

 

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

23.35

Thí sinh mức 23,35 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 8,60.

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

25.95

 

 

5. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

 

 

a) Ngành Biên phòng

 

 

 

 

* Tổ hợp A01

 

 

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc

A01

 

 

 

Xét tuyển HSG bậc THPT

25.50

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

26.35

 

 

Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế)
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

24.15

 

 

Thí sinh Nam Quân khu 5
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

24.50

 

 

Thí sinh Nam Quân khu 7

 

 

 

Xét tuyển HSG bậc THPT

24.80

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

25.00

 

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

28.52

 

 

Thí sinh Nam Quân khu 9

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

24.85

 

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

28.51

 

 

* Tổ hợp C00

 

 

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc

C00

 

 

 

Xét tuyển HSG bậc THPT

25.00

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

28.50

Thí sinh mức 28,50 điểm:
Điểm môn Văn ≥ 7,50.

 

Thí sinh Nam Quân khu 4-Quảng Trị và TT-Huế
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

27.25

 

 

Thí sinh Nam Quân khu 5

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

27.50

 

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

23.15

 

 

Thí sinh Nam Quân khu 7

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

27.00

Thí sinh mức 27,00 điểm:
Điểm môn Văn ≥ 7,75.

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

22.68

 

 

Thí sinh Nam Quân khu 9

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

26.25

Thí sinh mức 26,25 điểm:
Điểm môn Văn ≥ 8,00.

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

24.13

 

 

b) Ngành Luật

 

 

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

C00

27.25

Thí sinh mức 27,25 điểm:
Điểm môn Văn ≥ 7,00.

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

26.25

Thí sinh mức 26,25 điểm:
Điểm môn Văn ≥ 7,25.

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

 

 

 

6. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1

 

 

Thí sinh Nam Miền Bắc

 

 

 

 

Xét tuyển HSG bậc THPT

A00,
A01

21.55

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

24.30

Thí sinh mức 24,30 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 8,80.

 

Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT

21.48

 

 

7. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

A00,
A01

24.60

Thí sinh mức 24,60 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75.
Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 8,00.

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

24.00

Thí sinh mức 24,00 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,00.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75.

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

25.10

 

 

8. TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

A00,
A01

23.70

 

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

23.95

Thí sinh mức 23,95 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,20.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50.

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

24.57

 

 

9. TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

A00,
A01

24.70

Thí sinh mức 24,70 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,20.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,00.
Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 8,50.

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

23.30

Thí sinh mức 23,30 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 8,00.

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

23.40

 

 

10. TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

A00,
A01

24.80

Thí sinh mức 24,80 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75.

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

23.65

Thí sinh mức 23,65 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 8,00.

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

23.54

 

 

11. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

A00,
A01

24.80

 

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

23.60

 

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

22.99

 

 

12. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN

 

 

Đào tạo Phi công quân sự

 

 

Thí sinh Nam
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

A00,
A01

19.60

 

 

13. TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

A00,
A01

23.90

 

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

24.30

 

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

 

 

 

14. TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ

 

 

a) Tổ hợp C00

 

 

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc

C00

 

 

 

Xét tuyển HSG bậc THPT

27.00

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

28.50

Thí sinh mức 28,50 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,50.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,00.

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

 

 

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

27.00

Thí sinh mức 27,00 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,25.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,50.

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

26.77

 

 

b) Tổ hợp A00

 

 

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

A00

25.05

Thí sinh mức 25,05 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,00.

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

23.00

 

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

24.13

 

 

c) Tổ hợp D01

 

 

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

D01

25.40

 

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

23.10

 

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

 

 

 

15. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2

 

 

Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế)
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

A00,
A01

20.65

 

 

Thí sinh Nam Quân khu 5

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

23.90

Thí sinh mức 23,90 điểm:
Điểm môn Toán ≥ 8,40.

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

20.75

 

 

Thí sinh Nam Quân khu 7

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

23.55

 

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

24.56

 

 

Thí sinh Nam Quân khu 9

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

24.35

Thí sinh mức 24,35 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

27.07

 

 

16. HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

 

 

a) Ngành Kỹ thuật hàng không

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc

A00
A01

 

 

 

Xét tuyển HSG bậc THPT

23.30

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

26.10

Thí sinh mức 26,10 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.

 

Thí sinh Nam miền Nam
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

24.80

Thí sinh mức 24,80 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75.

 

b) Ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến điện tử

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

A00,
A01

24.90

Thí sinh mức 24,90 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,40.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

23.90

 

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

25.54

 

 

17. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

 

 

a) Ngôn ngữ Anh

 

 

 

 

Thí sinh Nam

D01

 

 

 

Xét tuyển HSG bậc THPT

26.63

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

26.94

Thí sinh mức 26,94 điểm:
Điểm môn tiếng Anh ≥ 9,20.

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

 

 

 

Thí sinh Nữ

 

 

 

Xét tuyển HSG bậc THPT

26.60

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

29.44

 

 

Xét tuyển từ điểm học bạ THPT

 

 

 

b) Ngôn ngữ Nga

 

 

 

 

Thí sinh Nam
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

D01,
D02

25.80

 

 

Thí sinh Nữ

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

29.30

 

 

c) Ngôn ngữ Trung Quốc

 

 

 

 

Thí sinh Nam
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

D01,
D04

26.65

 

 

Thí sinh Nữ

 

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

28.64

 

 

d) Trinh sát kỹ thuật

 

 

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc

A00,
A01

 

 

 

Xét tuyển HSG bậc THPT

24.45

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

25.20

Thí sinh mức 25,20 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,40.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,00.

 

Thí sinh Nam miền Nam
Xét tuyển từ kết quả thi TN THPT

24.75

 

 

Thúy Nga

HV Kỹ thuật quân sự và HV Khoa học quân sự lấy điểm chuẩn cao nhất khối trường quân đội

HV Kỹ thuật quân sự và HV Khoa học quân sự lấy điểm chuẩn cao nhất khối trường quân đội

Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Khoa học quân sự có điểm chuẩn cao nhất trong số các trường quân đội.

Điểm sàn khối trường quân đội năm 2021 từ 15 - 25,5 điểm

Điểm sàn khối trường quân đội năm 2021 từ 15 - 25,5 điểm

Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm sàn xét tuyển vào các trường quân đội năm 2021. Mức điểm sàn năm nay dao động từ 15 - 25,5.

Điểm chuẩn vào các trường công an năm 2021

Điểm chuẩn vào các trường công an năm 2021

Cục Đào tạo, Bộ Công an vừa công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 vào các trường công an nhân dân.