- Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có 2 văn bản gửi hội đồng quản trị (HĐQT) và một số cổ đông Trường ĐH Hoa Sen thông báo kết luận buổi làm việc ngày 26/1 của sở này với đại diện hai bên.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng, HĐQT và các cổ đông Trường ĐH Hoa Sen hiện vẫn chưa thống nhất tỷ lệ vốn từng cổ đông và vốn nhà trường.

  {keywords}

Cụ thể số cổ phần của công ty I- connect và công ty Co-Ordinate tham gia góp vốn vào Trường ĐH Hoa Sen được nêu trong văn bản ngày 4/8/2014 của HĐQT không thống nhất với số cổ phần nêu trong đại hội cổ đông bất thường 2/8/2014.

Về vấn đề này, sở đã có công văn yêu cầu HĐQT và các cổ đông thống nhất tỷ lệ vốn - nhưng ông Nguyễn Trung Đức và nhóm cổ đông đại hội bất thường ngày 2/8 đến nay tiếp tục kiến nghị nội dung liên quan đến tỷ lệ góp vốn của các thành viên.

Vì vậy, sở yêu cầu HĐQT Trường ĐH Hoa Sen xác nhận bằng văn bản số cổ phần cũng như số vốn của từng cổ đông từ năm 2012 đến nay. Trong trường hợp hai bên không thống nhất được có thể yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định, nhà trường muốn hoạt động theo cơ chế trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận theo Điều lệ trường ĐH mới cần phải làm hồ sơ để Bộ GD-ĐT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Do đó, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu HĐQT Trường ĐH Hoa Sen cần tổ chức và hoạt động theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

Trong khi đó, đối với nhóm cổ đông 30% mà đại diện là ông Nguyễn Trung Đức, Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định do HĐQT và các cổ đông vẫn chưa thống nhất tỉ lệ góp vốn của từng cổ đông cũng như vốn của nhà trường nên Sở chưa đủ cơ sở pháp lý để trình UBND TP.HCM công nhận HĐQT của Trường ĐH Hoa Sen qua đại hội cổ đông bất thường ngày 2/8/2014.

HĐQT phải xác định số cổ phần, ngày chốt sổ của các cổ đông góp vốn để Sở có đủ cơ sở xem xét tính pháp lý. Hiện tại quyết định công nhận HĐQT Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kì 2012-2017 của UBND TP.HCM vẫn còn hiệu lực.

Trước đó, ngày 25/1 Trường ĐH Hoa Sen đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Chủ trì Đại hội là Ông Trần Văn Tạo – chủ tịch Hội đồng quản trị; Bà Bùi Trân Phượng – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen và các thành viên. Về phía Ban kiểm soát có ông Trần Trung Liệt - Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên. Buổi đại hội không thành công do bất đồng về đăng kí cổ đông và mâu thuẫn lợi ích giữa HĐQT đương nhiệm và một số cổ đông trong nhóm cổ đông 30%.

Dự kiến ngày mai (31/1), ĐH Hoa Sen tổ chức đại hội toàn trường bàn về cơ chế hoạt động của trường.

Lê Huyền