Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về Công ng

Cập nhập tin tức Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về Công ng

Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong kỷ nguyên số

Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2000-2019 đã đạt tiến bộ đáng kể về KT-XH, trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình thấp với tốc độ tăng trưởng ở mức cao, trung bình trên 6,6%/năm.

Phục hồi kinh tế, công nghiệp hóa - hiện đại hóa trước thách thức mới

Quá trình phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch Covid 19 và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng công nghiệp 4.0 đang gặp phải những trở ngại lớn.