Diễn đàn có học sinh dốt thật không

Cập nhập tin tức Diễn đàn có học sinh dốt thật không

Những buổi học phụ đạo trong đêm ở vùng cao

Với niềm tin giáo dục là con đường để tương lai các em nhỏ trở nên rộng mở, nhiều giáo viên vùng cao như chúng tôi đã không quản ngại khó nhọc mà vượt qua.