điện thoại tích hợp flycam

Cập nhập tin tức điện thoại tích hợp flycam

Ý tưởng sáng chế điện thoại thông minh tích hợp flycam mini

Điện thoại thông minh có kèm luôn flycam mini cho phép người dùng điện thoại có thể chụp ảnh và quay phim từ độ cao vài mét.