diễn viên đóng thế

Cập nhập tin tức diễn viên đóng thế

Không đủ tiền mua sữa cho con, tôi phải đi đóng thế

Trước khi trở thành phóng viên ảnh, nhà báo, Lữ Đắc Long có quãng thời gian dài làm cascadeur đóng thế. Trước đó anh từng làm huấn luyện viên thể dục nhào lộn nhưng vì không đủ tiền mua sữa cho con nên phải xoay đủ nghề.